rusenje objekata

Dodatne usluge

Pored asfaltiranja, što je osnovna delatnost firme,

u prilici smo da Vam ponudimo i sledeće usluge:
– rušenje manjih i većih objekata sa odvozom
– ručno rušenje zidova,stepenica, terasa
– iskop kanala, jama, temelja
– nivelisanje i ravnanje terena
– utovar i odvoz šuta
– nasipanje terena humusom ili kamenim agregatima
– sečenje betona i asfalta
– sečenje zidova
– sabijanje zemlje i nasipa manjim i većim valjcima
– prevoz asfalta, kamena, šuta i ostalih agregata

Imate projekat za nas?

Tu smo da Vam pomognemo da ostvarite sve Vaše poslovne potrebe.
Kontaktirajte nas danas!